Pěstitelský návod hrnkové kultury Aster ericoides Nowi - Belgii

(dle firemních podkladů firmy Brandkamp)

I.Řízená kultura

Řízkování: Obvykle se píchají 3 nezakořeněné řízky do hrnku vel. 10 – 10,5 cm. Substrát musí být dostatečně navlhčen a po napíchání řízků se musí opět důkladně zalít s přídavkem Previcur. Ihned poté se celá plocha pokryje mléčnou folií a úplně utěsní. Umístí se do stíněného skleníku, na folii nesmí dopadat přímé sluneční záření!
Po zakořenění řízků (dle ročního období za 10 – 14 dní) se večer folie odkryje a přes den se ještě po několik dní zakryje, aby se rostliny postupně otužily.

Zaštipování: Cca po 1 týdnu od odložení folie na výšku asi 4-5 cm. Druhé zaštípnutí následuje, když postranní výhony dosáhnou opět délky 4-5 cm. Podobně i třetí zaštípnutí. Zaštipovat se nesmí později než 4 dny po začátku krátkého dne!

Zatemňování: Od počátku 6. týdne kultury po řízkování začíná zatemňování. Zakrývá se 5 dní týdně od 18 do 8 hod. po dobu 4 týdnů. Rostliny jsou schopné prodeje s barevnými poupaty asi 14 dní po skončení zatemňování. Pokud se může zatemňovat 6 dní v týdnu, stačí začít zatemňovat o 1 týden později, při stejném termínu ukončení.

Teploty: Při zakořeňování 200C, později 17-180C.

Retardace: Alar 0,3% počínajíc 3.-4. dnem po 2. zaštípnutí, dále 1x týdně do stadia viditelných poupat.

Závlaha, hnojení: Nikdy nesmí rostliny zaschnout! Při příznivých klimatických podmínkách potřebují hodně vody. Do začátku krátkého dne potřebují více N-výživy v plných hnojivech, poté více P a K. S rostoucí velikostí rostlin stoupá potřeba živin. Zpočátku stačí přihnojovat roztoky 0,1% při každé zálivce, později 0,2%. V posledních 2 týdnech před prodejem nehnojit!

Substrát: Slabě nahnojený, propustný substrát, se schopností pufrování výkyvů.

Ochrana rostlin: Doporučují se preventivní postřiky proti padlí, od 4. týdne pěstování každých 10 dní Saprol nebo Bayleton. Proti třásněnce západní lze použít všechny běžné preparáty kromě Tamaron (pálí!). Pozor na mšice!

Pěstební doba: Celkem 11-12 týdnů, z toho 5 týdnů dlouhý den, 4 týdny krátký den a 2-3 týdny dopěstování. Bez přisvětlování lze zakořeňovat v týdnech 18-30.

II. Normální kultura ve skleníku

Do hrnku 12-13 cm se píchá 1 řízek v pol. května a 3x se zaštípne, naposledy do konce července. Prodejné zboží bude koncem září až poč. října. Během pěstování je potřeba 2x postřik Alar 0,3%, prvně při výhonech 3-4 cm po posledním zaštípnutí, po 10 dnech opakovat.

Rychlejší je kultura s 3 řízky v hrnku 12-13 cm, množení v první pol. června, 2x zaštípnutí, naposledy do konce července, též 2x postřik Alar.
Pro velké rostliny v kontejneru se sází 2 zakořeněné rostliny koncem V. nebo 3 rostliny v pol. VI.do kontejneru 18-19 cm. Před tím se v sadbovačích 3 týdny zakořeňují. Dále se rostliny 2x – 3x zaštipují, nejpozději koncem července. Též postřik Alar 2x je též potřeba. Kvetení přichází rovněž koncem IX. až poč.X.

III. Normální venkovní kultura

Počátek kultury je stejně, jako u předchozího způsobu, ve skleníku. Podle počasí se rostliny od konce června mohou vystavit ven. Růst rostlin je venku kompaktnější než ve skleníku, postřik Alar pak není většinou potřeba.

Vybarvení květů, především u modrých a růžových odrůd, je intenzivnějších než ve skleníku. Termín kvetení je obdobný, spíše pozdnější než ve skleníku, až do poloviny října.

Praha 17.1.2000