Pěstování velkokvětých hrnkových chryzantém

(záznam přednášky v.d. Driesch, fa. Brandkamp na semináři FLORA PROFI, Olomouc 9.6.2006)

Velkokvěté hrnkové chryzantémy se pěstovaly již dříve, pak nastal útlum a během posledních 7 až 8 let došlo opět k rozšíření pěstování díky modernizaci kultury.

Zásady pěstování

A) Kultura nezaštipovaná – tj. přímé píchání řízků do květináčů

 • výhody: levnější, snadnější a mnohdy i lepší produkt; dosáhne se velkých kulovitých květů a kultura je rychlejší
  • 1 řízek do kv. 11 cm
  • 3 řízky do kv. 12/13 cm (standartní výpěstek)
  • 5 řízků do kv. 15/16 cm
 • podmínky, které musí být dodrženy při přímém píchání nezakořenělých řízků:
  1. dobrý substrát – v substrátu musí být méně než 1 kg hnojiv na m3; v přehnojeném substrátu se řízky vyvíjejí nerovnoměrně
  2. dobře vlhký substrát před napícháním řízků
  3. po napíchání se řízky musí znovu dobře zalít
  4. ihned zakrýt folií s oky 1 cm velkými
  5. žádné přímé slunce, tedy zastínit

B) Kultura zaštipovaná – menší květy, ale větší rozvětvené rostliny
!jen měkké zaštípnutí, protože velkokvěté odrůdy neprorůstají tak dobře jako normální hrnkové

 • květináče musí být nahusto, jinak rostliny špatně obrážejí
  1 řízek do kv. 12 cm
  3 řízky do kv. 15/16 cm
  5 řízků do kv. 18/20 cm

Závlaha a hnojení

 • úsloví: každá chryzantéma „žere a chlastá“ proto rovnoměrná zálivka a dostatečné hnojení
 • poznámka: mladá chryzantéma má mít světlé listy a delší internodia
 • základní hnojení a tekuté přihnojování: přihnojování od 2. týdne po zakořenění, při každé zálivce i když se rostliny zalévají v létě třeba 2x denně, koncentrace roztoku 0,1%; při vegetativním růstu se používají hnojiva s vyšším obsahem N (20 : 10 : 10, N : P : K) od nahrnkování do 10. týdne po začátku KD (krátkodenní periody), při generativním růstu hnojiva s vyšším obsahem K

Rozestavení rostlin – konečná hustota:

 • u zaštipovaných rostlin
 • 1 ř. v kv. 12 cm 25 ks/m2
  3 ř. 15/16 cm 15 ks/m2
  5 ř. 18/20 cm 6 ks/m2
 • u nezaštipovaných
 • 1 ř. v kv. 11 cm 35 ks/m2
  3 ř. v kv. 12/13 cm 25 ks/m2
  5 ř. v kv. 15/16 cm 18 ks/m2

  Teplota
  16°C min. noční teplota: od 1. týdne před začátkem krátkodenní periody do 3. týdne po ukončení krátkodenní periody; pokud se teplota nedodrží rostliny jsou nerovnoměrné

  Zatemňování

  • u zaštipovaných rostlin: od momentu, kdy nové postranní výhony mají délku 2 až 5 cm
  • u nezaštipovaných rostlin: při délce výhonů 5 až 8 cm, zachovává se tak poměr mezi velikostí rostliny a květináče

  poznámka: pro hrnkovou kulturu je možné použít také odrůdy k řezu; tyto odrůdy se musí zatemňovat od 15. 8. do 15. 9., pak už je přírodně krátký den; všechny tyto odrůdy mají reakční dobu (doba od začátku zatemňování do začátku kvetení) 10 týdnů
  !! Zatemňovat chryzantémy znamená, že světlo je jen 11 hodin

  Vyštipování postranních poupat (odlamování)

  • při délce 2 až 3 cm 2x

  Retardace – je závislá na odrůdě

  1 až 2x 0,3% Alar 85
  2 až 3x 0,3% Alar 85
  3 až 4x 0,4 – 0,5%
  1x 0,5%
  • termín ošetření: za 2 až 3 dny po vyštípnutí postranních výhonů

  Ochrana

  • od začátku zatemňování preventivně stříkat proti bílé rzi, každých 14 dnů; podrobnější informace lze najít na www.bohemiaseed.cz
  • sviluška: každá odrůda je jinak citlivá
  • skupina odrůd Olymp trpí askochytou květního lůžka, musí se preventivně stříkat ve 4. až 6. týdnu krátkodenní periody, 2 postřiky s odstupem 2 týdnů, Rovral, Ronilan, Switch

  Sortiment

   2 typy

  • série Oymp, rostliny mají kulovitý květ a zahnuté petaly
  • tzv. dekorativní, mají rovné petaly: ‘Mont Blanc’ (bílá) a série Trumpf

  Dlouhodenní podmínky před začátkem zatemňování: 2 až 3 týdny