Bakteriální hniloba bramboříků a její ochrana

(Dle firemních zdrojů S.A.S Morel Diffusion)

Bakteriální hniloba: Rod Erwinia

Erwinia carotovara je jedna z hlavních bakteriálních chorob bramboříku. Mezi symptomy patří náhlé uhnívání hlízy s typickým zápachem a vadnutí listů. Tato bakterie je přítomna ve většině půd a její růst je podporován přílišným teplem, nadměrným používáním hnojiv a nevhodným těžkým substrátem, který zadržuje příliš mnoho vlhkosti. Jedinou možností ochrany je prevence.

Obsah:


Bakterie rodu Erwinia: bakteriální hniloba na hlízách bramboříků

Bakterie jsou jednobuněčné živé organismy o velikosti v mikronech (µm). Rozmnožují se dělením buněk, kdy vznikají dvě dceřiné buňky se shodnou genetickou informací mateřské buňky. Erwinia carotovoraE. chrysanthemi jsou bakterie, které způsobují onemocnění bramboříků. Patří do čeledi Enterobacteriaceae, řádu Eubacteriales. Jsou zařazeny ve skupině „pravých“ bakterií, které vypadají jako malé, rovné tyčinky, které se mohou pohybovat pomocí malých ocásků. Jsou schopny žít v aerobním i anaerobním prostředí, volně ve vodě a množí se velmi rychle. Jsou to slabí škůdci, napadají oslabené rostliny, které jsou pro jejich vstup a následné rychlé množení ideální.


Příznaky napadení bramboříku E. carotovora

E. carotovora je měkká mokrá bakteriální hniloba. Napadá hlavně hlízy a jiné dužnaté orgány bramboříků. Tento druh patří do skupiny pektin rozkládajících Erwinia. Tato skupina produkuje enzymy, které rozkládají pektin a buněčné stěny. Rozpouští membránu oddělující od sebe buňky, která vytváří soudržnost a tuhost buněk. Buněčná stěna, která je tvořena pektiny je rozkládána těmito enzymy na jednoduché sloučeniny, kterými se bakterie živí. Buňky jsou takto narušeny a dochází k rozpadu rostlinné tkáně, což vede k měkké hnilobě a zápachu. Bakterie se rozvíjí zejména v parenchymu.

Rostlina uvadá a zlomí se přes hranu hrnku. Následuje hnědnutí vnitřku hlízy a nakonec uhnití hlízy s typickým zápachem. Napadány jsou i kořeny. Řapíky změknou a na hlavním nervu na rozhraní řapíku a čepele jsou viditelné olejovité skvrny. Někdy listy ještě před uvadnutím zežloutnou. Zničení rostliny postupuje rychle, ze dne na den či přes noc. Je zřetelné až v pokročilém stádiu, když hlízy již zapáchají a po stisknutí v prstech vystříknou. Často se na povrchu hlízy objevuje bělavý hlen. Celá rostlina je postupně shora dolů zasažena, oběh vody a živin je přerušen.


Jak se bakterie může dostat do rostliny

Bakterie může proniknout do rostliny pomocí přirozených otvorů (průduchů) nebo přes vnější poranění. Tato bakterie nemá žádný zvláštní orgán ani žádný enzym, který by narušoval voskový povlak pokožky rostliny a napomáhal tak jejímu proniknutí dovnitř.

U bramboříků dochází nejčastěji k infekci přes mechanické poškození na místech, kde byly odstraněny listy nebo pupeny a dále potom na hlízách rostlin. Tato místa jsou citlivá na infekci zvláště v době zalévání. První příznaky infekce se většinou projeví již pár dní po odstranění listů nebo pupenů. Bakterie je schopná přežít v půdě i rostlinných zbytcích, po proniknutí do rostliny napadá její zásobní orgány a šíří se pomocí cévního systému.


Zdroj infekce

Fytopatogenní bakterie se samovolně nešíří, vždy potřebují pro svůj rozvoj a množení rostliny nebo rostlinné zbytky. Většinou se infekce šíří od rostliny k rostlině. Tyto bakterie jsou také schopné přežít ve vodě i substrátu odkud může pocházet zdroj infekce, který poté nakazí celé pracoviště. Při částečném nebo celkovém rozpadu hlízy dochází k uvolňování miliard bakterií do půdy a jejich následnému šíření pomocí zálivky. Bakterie se snáze množí při vysokých teplotách (25 – 30 °C) a vysoké vzdušné vlhkosti


Další baterie, která může napadat bramboříky: Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi

Tato bakterie také způsobuje měkkou hnilobu hlíz a příležitostně i vadnutí rostlin. Stejně jako u předchozího onemocnění také toto patří do skupiny tzv. pektin rozpouštějících bakterií. Útočí hlavně na cévní systém a ucpává ho, což v důsledku vede k vadnutí rostlin a měkké hnilobě hlíz. V případě, kdy dochází k rozpadu celé hlízy se bakterie šíří daleko od infikované rostliny a to především na vlhkém povrchu, který podporuje množení a růst bakteií (např. zavlažovací rohože).


Možné záměny s jinými chorobami

Napadení Erwinia může být zaměněno za jiné houbové choroby:

 • rod Pythiaceae (Pythium, Phytophora)
 • Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis. V tomto případě, ale hlízy zůstávají tvrdé a při horizontálním průřezu rostlinou jsou rostlinné cévy černé a jsou zablokovány houbovou chorobou. Dalším příznakem je žloutnutí rostlin.
 • Botrytis se vyskytuje ve vlhkém prostředí a napadá zejména mechanicky poškozené části rostlin vystavené vlhku např. při zálivce.

Možnosti ochrany

Onemocnění Erwinia následuje po pěstitelských chybách, je časté při velkých výkyvech teplot. Mezi další negativní faktory patří i přílišná hloubka výsadby do hrnků a nadměrné hnojení dusíkatými hnojivy. V současné době neexistuje žádná chemická ochrana, která by byla účinná v již napadeném porostu. V zahradnictví nejsou povolena žádná antibiotika, která by se dala využít, jediným prostředkem účinné ochrany je prevence.

Hlavní ochranou je vytvoření ideálních podmínek pro růst bramboříků. Nevhodné podmínky podporují rozvoj onemocnění.

Proto je nezbytné dodržovat:

 • pro růst silných a kvalitních rostlin zajistit dostatek světla a cirkulace vzduchu
 • zabránit nadměrné vzdušné vlhkosti nebo nevhodné teploty, jak příliš vysoké (nad 25 °C) tak i příliš nízké (pod 10 °C)
 • zabránit nevyrovnané zálivce (přelévaní rostlin nebo nadměrné sucho)
 • upřednostnit lehké a vzdušné substráty, ale ne s přebytkem rašeliny
 • vyloučit přebytek dusíku a nevyrovnané hnojení všemi hnojivy
 • při teplém počasí včas využít mlžení jako prostředek ke snížení teploty
 • ihned odstraňovat podezřelé nebo napadené rostliny
 • zabránit přílišnému okyselení půdy (pH < 5,5)
 • udržovat vyrovnané pH bez výkyvů
 • hlízy při přesazování nezakrývat silně substrátem
 • pozor na cirkulaci vody, mohla by přenášet infekci od rostliny k rostlině (zálivka příliv/odliv, sběrné žlaby cirkulace vody)
 • nepoužívat hrnky a substrát z kompostu z uhynulých rostlin
 • k dezinfekci použitých materiálů a nářadí využívat líh nebo naředěné chlorové přípravky
 • na příslušná místa položit rohože na dezinfekci obuvi a udržovat je funkční

Bakterie mohou být příležitostně přenášeny i pomocí živočišných přenašečů (např. malá koprofágní moucha na srdíčku rostlin) dále parazity, háďátky i lidmi. Právě likvidování parazitů je důležitá složka preventivní ochrany.


Varování

Tento dokument s radami je založen na metodách využívaných v SCEA Montourey (Fréjus, Francie). Tyto postupy by měli být upraveny dle klimatických nároků jednotlivých zeměpisných oblastí. Před každým nových pěstováním bramboříků je vhodné se informovat o nových postupech ochrany proti chorobám a škůdcům. Musíme zdůraznit, že naše doporučení a návrhy slouží pouze k informačnímu účelu a proto nemůžeme zaručit žádné konkrétní výsledky.