ReduSol® – stínící nástřik na skleníky a foliáků

Přípravek je určen pro dlouhodobé stínění skleníků krytých sklem nebo tvrdými plastovými deskami. Holandští zahradníci stíní skleníky výhradně tímto přípravkem.

Návod k použití:
Přípravek se míchá s vodou v poměru závislém na potřebě intenzity zastínění. Na přípravu 100 l roztoku je potřeba přípravku následující:

ředění přípravku vody podíl propustnost světla stínění
1 : 1,5 40 kg 60 l 18 % 82 %
1 : 2,5* 23 kg 77 l 25 % 75 %
1 : 4* 20 kg 80 l 33 % 67 %
1 : 5* 17 kg 83 l 42 % 58 %

* s poklesem podílu přípravku a s poklesem síly vrstvy nástřiku klesá odolnost nástřiku proti oplachu deštěm

Uvedené množství roztoku postačí asi na 500 – 750 m2 pláště skleníku. Aplikuje se postřikem stejnoměrně po celé ploše.
Nástřik je odolný dešti, mrazu a UV-záření a je odstranitelný pouze speciálním prostředkem „ReduClean®“. Nástřik je možné opakovat podle potřeby zvyšování intenzity zastínění. Po zaschnutí je nástřik pevný.

Ochrana zdraví:
Osobní ochranné prostředky:

  • ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít
  • ochrana rukou: případně gumové rukavice
  • ochrana kůže: vhodný ochranný oděv Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem.

Znečištění pokožky a oděvu je nutné odstranit před zaschnutím! Přípravek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skladování: Skladuje se v suché místnosti, chraňte před mrazem!

Balení: plastové vědro 20 kg

Objednávky přijímá: Stratov