ReduSol Xtra a ReduClean v nádržích s dešťovou vodou

(překlad z podkladů MARDENKRO)

Otázka: Bude ovlivněna kvalita vody v nádrži s dešťovou vodou po použití přípravků ReduSol a ReduClean?

 1. Hlavní složky přípravku ReduSol jsou křída (uhličitan vápennatý) a poutací přísada, která je v alkalickém prostředí rozpustná ve vodě, ale v prostředí neutrálním a kyselém je nerozpustná.
  Při znečištění vody Redusolem bude přitékající voda zbarvená křídou do běla. Způsobí to nerozpustnost křídy ve vodě. Tyto částečky křídy budou rychle sedat ke dnu.
  Při použití vody jako pitné se musí regulovat hodnota pH. Přidáním kyseliny ke snížení pH se část křídy rozpustí a voda bude obsahovat vápník v rozpustné formě. Vzhledem k reálnému objemu vody v nádrži a množství křídy, která může přitéci, je možné ovlivnění vody zcela minimální.
  Prakticky by měla pitná voda vápník obsahovat a většinou se do vody musí vápník přidávat.
  Organická poutací přísada je dobře biologicky odbouratelná a kvalitu vody v nádrži nevlivní vůbec nebo jen velmi omezeně.
 2. ReduClean se používá k odstranění přípravku ReduSol.
  ReduClean se skládá ze slabého roztoku NaOH, na kterém je speciální komplexní vazbou navázán detergent (rozpouštědlo).
  ReduClean má poměrně vysokou hodnotu pH, jeho roztok je alkalický. Při takovém pH může malá část křídy přejít do roztoku.
  Oplachová voda, která se dostává do sběrné nádrže ztratí ředěním svoji alkalitu ještě před vstupem do nádrže. Vodě, která v nádrži je, se může částečně hodnota pH zvýšit. Lze doporučit, aby se voda v nádrži pravidelně kontrolovala a v takovémto případě jí lze přídavkem kyseliny upravit pH na žádanou úroveň.
  Rovněž v opačném případě, když je pH nízké, se spláchnutá křída může rozpouštět ve vodě.
  Použité komplexní přísady a detergenty jsou biologicky dobře odbouratelné.

Závěrem
Znečištění sběrných nádrží na dešťovou vodu přípravkem ReduSol nemůže zapříčinit žádné problémy.
Po znečištění nádrží přípravkem ReduClean je nutno kontrolovat hodnotu pH. Tam, kde hraje důležitou roli obsah Ca ve vodě, je potřeba obsah Ca kontrolovat.

Z firemních podkladů Mardenkro BV
Překlad: Nachlinger


ReduSol, ReduClean a povrchové vody

(překlad z podkladů MARDENKRO)

Otázka: Bude ovlivněna kvalita povrchových vod po použití přípravků ReduSol a ReduClean?

 1. Hlavními složkami přípravku ReduSol jsou křída (uhličitan vápennatý) a poutací přísada, která je v alkalickém prostředí rozpustná ve vodě a v prostředí neutrálním a kyselém je nerozpustná ve vodě.
  Při případném znečištění povrchové vody přípravkem ReduSol se zbarví voda na bílo. To je způsobeno ve vodě nerozpustnou křídou.
  Částečky křídy poměrně rychle klesají a stanou se součástí půdy, odkud v přírodě vlastně pochází.
  Organická poutací přísada v ReduSolu je biologicky odbouratelná, povrchové vody neovlivní nebo jen velmi málo (zvýšením pH).
 2. ReduClean se používá k odstranění ReduSol Xtra.
  ReduClean se skládá z velmi slabého roztoku NaOH, na kterém je speciální komplexní vazbou navázán detergent (rozpouštědlo). ReduClean má poměrně vysokou hodnotu pH, jeho roztok je alkalický. Oplachová voda, která se dostává do povrchových vod ztratí ředěním svoji alkalitu ještě před dosažením povrchové vody.

   Při odtoku dochází ke třem efektům:

  • Neutralizace alkality vlivem poutací přísady z ReduSol
  • Neutralizace přístupem CO2 ze vzduchu
  • Rozředěním oplachovou vodou a/nebo deštěm

  Pufrovací kapacita povrchové vody je tak vysoká, že zbytková alkalita bude ihned vykompenzována.
  Použité komplexní přísady a detergenty jsou biologicky dobře odbouratelné.

Z firemních podkladů Mardenkro BV
Překlad: Nachlinger