Květák

Jen málo druhů zelenin je tak závislých na klimatických a zeměpisných podmínkách jako květák. Zeměpisné a klimatické podmínky stejně jako kvalita agrotechniky při výsevu a též i při sklizni ovlivňují podstatně výběr odrůdy.

Z těchto důvodů se firma Clause, Francie rozhodla šlechtit co možná nejvíce universální odrůdy. Cílem šlechtění je kombinovat genetickou rozmanitost spolu s uniformitou při vegetaci a hlavně v době sklizně. Vysoká kvalita růžice je též významným cílem našeho šlechtění.

Firma Clause, Francie je dnes ve stavu nabídnout celou řadu hybridních odrůd květáků, které pěstiteli umožní při optimální agrotechnice programovatelnou, homogenní a kvalitní sklizeň.


Navigator F1

CMS forma Nautilus, vegetační doba 70 – 75 dní od výsadby vhodná pro čerstvý trh i pro průmysl.


Thalasa cms F1

Thalasa F1 má o trochu delší vegetaci než Aviso F1 (5 – 8 dní v závislosti na počasí). Je to univerzální odrůda pro ranou až letní sklizeň a podzimní sklizeň. Potřebujeme více zkušeností, abychom mohli vyhodnotit tuto odrůdu v “opravdových“ letních podmínkách. Olistění je přitisknuto k růžici a to jí dává atraktivní vzhled jak v čerstvém stavu tak i usnadňuje balení do kartonu.

Délka vegetační doby: přibližně 140 dní.

Délka vegetační doby od výsadby: 95 – 115 dní.

Výhody odrůdy:

 • vyrovnaná odrůda s malými výpadky při sklizni
 • hladká kulatá růžice
 • dobré krytí listem (dokonce o trochu lepší než Aviso F1)

 • Aviso F1

  Odrůda, která je cca o 3 – 5 dní pozdnější než Nautilus F1, je ještě vzrůstnější a má velmi dobré krytí růžice. Je to velmi universální odrůda, původně vyšlechtěná pro podzimní sklizeň, umožňuje sklizeň i při vysokých letních teplotách. Vytváří těžké bílé růžice. Dobrá je též tolerance k listovým chorobám. Aviso F1 je též vhodná pro mrazírenský průmysl, protože při zpracování vznikají pouze velmi malé ztráty ve srovnání s jinými odrůdami.

  Délka vegetační doby: přibližně 125 dní.

  Délka vegetační doby od výsadby: 70 – 90 dní.

  Výhody odrůdy:

 • velmi univerzální odrůda
 • dobrá a pevná růžice – dokonce i ve velmi vysokých teplotách
 • tolerantní vůči listovým chorobám
 • olistění dobře kryje růžici a dává ji určitou ochranu proti prvním mrazíkům
 • dobře se uvedla na trhu jak pro čerstvou spotřebu tak i pro mrazírenský průmysl

 • Overlord F1

  Novinka v sortimentu, podzimní odrůda vhodná pro čerstvý trh s dobou vegetace 90-100 dní od výsadby.


  Sloop F1

  Podzimní odrůda s vegetační dobou 90-95 dní od výsadby.


  Aviron F1

  Univerzální odrůda s vegetační dobou 80-85 dní od výsadby.


  Raft F1

  Vegetační doba 80-85 dní od výsadby, univerzální, těžké bílé růžice s dobrým krytím.


  Escale cms F1

  Odrůda Escale F1 může být použita jak pro jarní nebo ranou letní sklizeň z jarní výsadby tak i pro střední až pozdní podzimní sklizeň. Nedoporučuje se na letní sklizeň. Růžice jsou hladké, kulaté a velmi těžké. Olistění je vzpřímené a ochrání růžici před slabými mrazy. Vnitřní listy jsou přitisknuty k růžici, což ji dává atraktivní vzhled po sklizni a usnadňuje i balení do kartonu.

  Délka vegetační doby: přibližně 130 dní.

  Délka vegetační doby od výsadby: 80 – 150 dní.

  Výhody odrůdy:

 • velmi vzrůstná odrůda
 • silné a vzpřímené olistění
 • pevná, kulatá a těžká růžice
 • velmi vyrovnaná odrůda s malými ztrátami při sklizni

 • Nautilus F1

  Pravděpodobně nejvíce rozšířená odrůda hybridního květáku v Evropě. Je charakteristická svou universálností, kterou kombinuje s vysokou kvalitou růžice. Vzrůstný habitus listů, který velmi dobře kryje, umožňuje získat kvalitní středně velké růžice.

  Délka vegetační doby: přibližně 120 dní.

  Délka vegetační doby od výsadby: 65 – 80 dní.

  Výhody odrůdy:

 • výborné krytí růžice listem
 • vzpřímené olistění je výhodou při vyšším počtu na jeden hektar
 • velmi spolehlivá odrůda, která umožňuje spolehlivou sklizeň

 • Gipsy F1 (EX CL 89)

  Velmi raná hybridní odrůda produkující kvalitní pevnou růžici, která má kulatý až plošší tvar. Bohaté olistění dobře kryje růžici. Vzhledem k bohatému vzrůstu požaduje relativně omezené množství dusíku.

  Délka vegetační doby: je o něco pozdnější než odrůda Opal.

  Výhody odrůdy:

 • velmi raná odrůda
 • vzrůstné olistění
 • dobrý habitus rostliny
 • velmi vyrovnaný porost
 • jedná se o odrůdu s dobrou kvalitou růžice a na ranou odrůdu s dobrým olistěním růžice
 • univerzální odrůda s nízkým podílem nehybridních růžic a dobrou tolerancí vůči listovým chorobám