Mrkev

Šlechtění mrkve patří mezi speciality firmy Clause, Francie. Její šlechtitelé neustále pracují na zlepšení vlastností odrůd – jako je chuť, barva, výnos, uniformita atd. Šlechtitelé též intenzivně pracují při šlechtění na kvalitě olistění, které by umožnilo co nejlepší mechanickou sklizeň stejně jako kvalitu kořenů. Naše firma je hrdá na pověst a zkušenosti, kterou má ve výrobě hybridního osiva mrkve. Jedna z největších výhod našich odrůd hybridních mrkví je u osiva vysoká vitalita semen spojená s uniformitou. Je na pěstiteli, aby využil kvalit našich osiv při přípravě půdy pro výsev a výsevu.

Trh hybridních osiv mrkví roste každý rok, protože nejlepší pěstitelé mrkví poznali, že počáteční investice do osiva hybridní mrkve se jim bohatě vrátí zvýšeným výnosem kvalitní tržní mrkve.


Senátor F1

Pozdní odrůda s dlouhým kořenem.


Scarla F1

Jedná se o typ mrkve Flakker/Danvers, který vytváří velké kořeny dobře probarvené, vhodné jak pro přímý konzum tak i pro mrazírny.


Valor F1

Je to nejvíce prodávaná hybridní mrkev ve Francii – v zemi, odkud pochází typ mrkve Nantes. Tato odrůda vytváří velmi hladký kořen s dobrým vybarvením. I když tato odrůda byla vyšlechtěna pro podzimní sklizeň, vzhledem ke svým vlastnostem se někdy též používá jako raná odrůda z důvodu odolnosti proti vybíhání a též se používá jako odrůda vhodná k zimnímu skladování z důvodu výborné kvality kořene.


Chambor F1

Raná odrůda.


Ceres F1

Podzimní odrůda vhodná pro uskladnění.


Circeo F1

Velmi raná odrůda , vhodná pro svazkování.