O firmě

Obchodní společnost Bohemiaseed s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 2. 4. 1992. Jejími prvními společníky a zaměstnanci se stali vesměs bývalí pracovníci VHJ Sempra Praha a PZO Koospol Praha.

Do obchodního rejstříku byla společnost zpasána dne 14. května 1992

Sídlo naší firmy se nachází na adrese:

Bohemiaseed spol. s.r.o.
Jankovcova 18
170 37   Praha 7

Jednatel firmy: Ing. Petr Roubíček
Prokuristé: Ing. Zdeněk Nachlinger, ing. Eva Stolařová


  • Potvrzujeme tímto všem našim odběratelům, že námi dodávané zboží v obalech je v souladu s § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Naše firma je zapojena do Systému sdruženého plnění zpracování obalů u firmy EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00025784