Hrnkové chryzantémy – typ „Multiflora“ v hrnku 12 cm

(pěstitelský návod dle firmy BRANDKAMP – J. v.d. Driesch 2005)

Sortiment
Vhodné jsou všechny odrůdy z našeho katalogu s označením T12. Všechny odrůdy jsou použitelné pro pěstování pod sklem i venku.

Kultura pod sklem
Účelné je tuto technologii využívat řízkováním od týdne 15 do týdne 26.
Doporučujeme nezakořenělé řízky napíchat přímo do konečného hrnku. Pro zakořenění platí obecný návod z katalogu. Po zakořenění (asi 2 týdny) a 1 týdnu narůstání se rostlinky měkce zaštípnou. Až budou mít postranní výhony délku asi 3-4 cm, začneme se zatemňováním. Reakční doba pro začátek indukce poupat je u raných odrůd 6 týdnů, u pozdních 7 týdnů.
Během krátkodenní fáze je potřeba 2-3x aplikovat retardátor (např. Alar 85, 0,25%).
Konečná hustota porostu se v závislosti na odrůdě dá počítat 13-17 ks/m2.

Příklad:

Napíchání řízků 20 týden
Zaštípnutí 23 týden
Začátek krátkého dne 25 týden
Kvetení od 32 týden

Venkovní kultura
První týdny až do začátku zatemňování jsou shodné s kulturou pod sklem a musí být provedeny pod sklem. Od zatemňování je možné rostliny umístit venku a tam zatemňovat. Na rozdíl od kultury pod sklem je reakční doba tvorby poupat venku kratší (asi o 3-4 dny), rostliny zůstanou kompaktní i bez aplikace retardátoru a pestré barvy budou intenzivnější a svítivější. Nevýhodou je větší náročnost provedení zatemňování venku.

Substrát
Protože se uvažuje s pícháním nezakořenělých řízků přímo do konečného hrnku, doporučuje se použít substrát s vyšší hladinou hnojení fosforem. Jinak by došlo k horšímu a nevyrovnanému kořenění.

Výživa
U kultury v květináčích ? 12 cm je nutno zvláště pečlivě sledovat přísun živin a vody, protože rostliny mají v relativně malém hrnku jen malý objem substrátu. Znamená to prakticky při každé zálivce přihnojovat, nejdříve koncentrací 0,1%, později 0,2% roztoky hnojiv. V první polovině kultury používat spíše hnojiva s vyšším obsahem N, ve druhé polovině s vyšším obsahem K.

Ochrana
Dodržujte aktuální návody a předpisy na použití pesticidů.

Reakční doby odrůd při řízeném pěstování

Odrůda reakční doba Odrůda reakční doba
Bílé Brancream 6 Cassablanca 8
Branroyal White 6 Branice 7
Branivory 7
Žluté Branbeach Yellow 5 D.Y.Cassablanca 8
Branbeach Sunny 5 Draga 8
Branroyal Yellow 6 Branlax Lemon 8
Branyell 7 Branlax Yellow 8
Brantop 7 Branset Yellow 8
Růžové a lila Branlady 6 Branlax 8
Branroyal 6 Branlax Rose 8
Branroyal Pink 6 Brandeep 7
Červené a bronzové Branbeach 5 Branset 7
Branbeach Oranže 5 Brancharm 7
Branroyal Red 6 Branglow 7
Branfortune Red 6 Branfortune 6

Upozornění!

Normální kultura
Zohledněte přirozený termín kvetení, venku vždy zálivku a přihnojování automatizujte! Pestré barvy pod sklem potřebují zastínění.

Řízená kultura
Respektujte reakční dobu odrůd. Velikost rostlin před začátkem krátkého dne by měla být u raných odrůd cca 50-60% konečné velikosti, u pozdních odrůd cca 40-50% konečné velikosti. Krátký den postačí dodržovat do 10.7. 4 týdny, potom 3 týdny.
Pestré barvy pod sklem potřebují zastínění.

Překlad: Nachlinger