Ochrana rostlin chryzantém

(dle firmy BRANDKAMP – J. v.d. Driesch 2004)

Vážený zákazníku!

Vaše sazenice chryzantém by měly u Vás narůst do zdravých a kvalitních výpěstků. Na této cestě se, bohužel, mohou vyskytnout škodliví činitelé, kteří rostlinám vstoupí do života. Abychom tomu předešli, dáváme Vám několik tipů:
Zaměříme se především na několik nejdůležitějších činitelů, jejichž potlačením se vyrovnáme s většinou ostatních, a které jsou v ČR činiteli karanténními.

1. Bílá rez chryzantémová (Puccinia horianum)
Snadno se pozná podle bílých až šedých 2-5 mm velkých kupiček na spodní straně listu a současně podle stejně velkých žlutých skvrn na jeho horní straně. Častěji jsou napadány porosty zatemňované a partie od září do zimy. Ochrana je nezbytná preventivně.

2. Vrtalky (Lyriomysa sp.)
V posledních letech se začínají objevovat v porostech chryzantém různé vrtalky. Nejprve se objeví na horní straně listu stříbřité body, později chodbičky (míny) uvnitř listu. Kuklení rtalek probíhá v půdě. Rozšíření je silně závislé na teplotě, čím tepleji, tím je rychlejší. Pro signalizaci výskytu jsou vhodně žluté lepové desky.

3. Třásněnka západní (Frankliniella occidentalis)
Deformace vrcholů a/nebo žlutavé mramorování na listech jsou příznaky napadení třásněnkou. Později mohou být deformované i květy. Skvrnitost a chlorózy listů mají v silném napadení za následek i vyslepnutí poupat. Navíc jsou třásněnky přenašeči karanténního viru mozaiky rajčete. Pro signalizaci výskytu jsou vhodné modré lepové desky.

Vedle běžně doporučovaných preventivních opatření, jako jsou snížení vlhkosti vzduchu, dostatečná hygiena a okamžitá likvidace napadených rostlin, doporučujeme využít „program postřiků chryzantém“.

Překlad: Nachlinger