Použití herbicidů u venkovních chryzantém

(dle firmy BRANDKAMP – J. v.d. Driesch 2004)

A. Porosty k řezu

1. Boxer
Proti dvouděložným plevelům.
Aplikuje se 3-5 dní po výsadbě v dávce 4 l/ha postřikem přes rostliny. Poté ihned spláchnout vodou v množství 2-3 l/m2.
Na vyklíčený plevel již nezabírá!
2. Galant Super
Proti trávovitým plevelům
Aplikuje se 14 dní po výsadbě, když trávy vyklíčily, v dávce 80 ml na 100 l vody. Toto množství stačí na postřik 500 m2. Neoplachovat!

V našich pokusech společně s Agrární komorou země Westfalen-Lippe se oba přípravky velmi osvědčily a nepoškodily porost. Přesto nemůžeme převzít záruku za použití u jiných pěstitelů, protože velký vliv na výsledek mají též půdní podmínky, aktuální klima, přesnost provedení a další faktory. V jiných státech navíc platí jiné povolovací podmínky na přípravky.


B. Porosty hrnkových „Multiflora“

a) před vystavením rostlin
3-5 dní předem na vlhkou půdu aplikovat Diuron + Butisan 1 l/ha, nelze vyloučit lehké poškození kořenů

b) během kultury
stříkat s ochranným krytem mezi rostlinami Roundup + Butisan 1 l/ha, nelze vyloučit lehké poškození kořenů

c) proti travám
Postřik Gallant Super 80 ml/100l vody na 500 m2 , lze aplikovat přes porost

Sledujte aktuální registr povolených přípravků SRS, uvedené přípravky vychází z reality k 1.1.2005.

Překlad: Nachlinger