Žádnou šanci bílé rzi chryzantémové

(dle firmy BRANDKAMP – J. v.d. Driesch 2004)

Vážení zákazníci!
Bohužel, objevuje se v posledních letech bílá rez chryzantémová u nás stále častěji a vede k poškození kvality a výpadkům v kultuře. Abychom Vám pomohli k dobrému výsledku kultury, chtěli bychom Vám tímto dát několik informací a námětů k prevenci proti této chorobě a k boji proti vlastní houbě.

Houba Puccinia horiana
Má velmi krátký životní cyklus a pro svůj vývoj nepotřebuje žádného mezihostitele. Pro úspěšné vyklíčení spor je potřeba voda na listech. Optimální podmínky pro vyklíčení jsou teplota 18-24°C a 95-100 % relativní vlhkosti. Pro vyklíčení spor a vzniku infekce stačí 4 hodiny těchto podmínek. Proto jsou nejčastěji napadány zatemňované porosty a porosty od září. Doba inkubace od vyklíčení do viditelných příznaků je 14 dní až několik týdnů.
Nejsilnější rozšíření infekce je prostřednictvím vody a pohybem vzduchu, a vychází vždy od nemocných rostlin. Přenos spor nastává i oděvem personálu, substrátem, zbytky rostlin, nářadím. Přežívání spor na rostlinách a rostlinných zbytcích je i venku možné.

Během kultury: týdenní důkladné kontroly
Bílá rez chryzantémová (Puccinia horianum) se snadno pozná podle bílých až šedých 2-5 mm velkých kupiček na spodní straně listu a současně podle stejně velkých žlutých skvrn na jeho horní straně. Včasné rozpoznání choroby je prvotní pro účelnou a účinnou ochranu proti ní. Choroba probíhá za příznivých podmínek během 2-3 týdnů postupně třemi stadii:
1. stadium mokrých skvrn – slabé zesvětlení horní strany listu
2. stadium bílých skvrn – až 5 mm velké, zelenobílé skvrny
3. stadium rzivých kupiček (vřídků) – na spodní straně listu bílé, voskovité neštovicové vřídky, které list barví do hnědozelena a které jsou na povrchu špinavě bílé

Odstranit zdroje infekce a zabránit přenosu
Nákaza vychází většinou z napadených rostlin. První nosiče nákazy je nutné ještě před stadiem vřídků (3.) odstranit. Spory obsažené ve vřídcích se snadno přenesou pohybem vody, vzduchu, samotných rostlin. Je nutné též zabránit orosení listů (kondenzace, zálivka) delšímu než 2 hodiny.. Nebezpečí infekce snižují: správné nastavení topení a větrání skleníku, sledování teploty rosného bodu, používat vlhkosti prostupné zatemňovací materiály, větší rozestup rostlin, pohyb vzduchu, technologie s omezeným výparem apod.

Cílené nasazení přípravků ochrany rostlin
Fungicidy by měly aplikovat v době zvýšeného nebezpečí infekce preventivně minimálně v intervalu 7-10 dní. Přitom je nutné dbát na úplné pokrytí spodní strany listů přípravkem. Sledujte aktuální registr povolených přípravků SRS, uvedené přípravky vychází z reality k 1.1.2005.

Preventivní přípravky kurativní přípravky
Dithane M45 0,2% Folicur 0,75-0,1%
Polyram WG 0,2% Systane 20 EW 0,1%*
Baycor skleník 0,15% Caramba 0,1-0,15%**
Baycor venku 0,2% Bavistin 0,1%
Amistar =< 0,1% Discus 0,1%

Směsi s insekticidy jsou možné. * opakovat 2x po 5 dnech **má retardační účinky