VERMICULITE

Chemicky jde o křemičitan hlinito-železito-hořečnatý, který byl velmi vysokou teplotou expandován (rozepnut) na několikanásobek svého objemu. K expanzi dochází díky rozpínání krystalické vody ve struktuře horniny.
Horninou je zde slída, která kdysi vznikla vulkanickou činností při kontaktu horké vody se žhavou hmotou. Proto krystaly slídy obsahují molekuly vody.

Při těžbě suroviny před vkladu do pecí se hmota vodou propere, vyčistí a prosije na speciálních sítech.
Vlastní zpracování suroviny spočívá v prudkém ohřátí v rotační peci či v troubě, kde se jednotlivé vrstvy slídy vlivem prudkého odpaření krystalické vody v meziprostorách nafouknou a červovitě zkroutí. Zásluhou expanze za vysokých teplot je vyrobený Vermiculte sterilní, prostý bakterií, spor a semen.

Expandovaný granulát obsahuje miliony nejmenších vzduchových buněk, které mu dávají žádané příznivé vlastnosti.

Technické parametry:

pH: cca 7
teplota měknutí: cca 1260°C
teplota tavení: cca 1315°C
obsah vody: 10-1,5 % (dle teploty expanze)
pracovní hygiena: bez nebezpečí silikozy
nehořlavost: třída A1 podle DIN 4102
tepelná vodivost: výpočtová hodnota = 0,07 W/mK podle DIN 4108

Třídění:

velikost zrna objemová hmotnost
0 – 1 mm 120 – 130 kg/m3
1 – 2 mm 100 – 110 kg/m3
2 – 3 mm 85 – 90 kg/m3
3 – 6 mm 80 – 85 kg/m3
3 – 8 mm 75 – 80 kg/m3

Balení:

  • pytle po 100 l
  • volně ložený (přetlakový přepravník)

Praha 20.5.2002