ReduHeat®

S přípravkem ReduClean = revoluční stínící systém
Více světla pro rostliny, méně tepla ve skleníku

ReduHeat má vysokou prostupnost pro FAR (fotosynteticky aktivní záření) a ve velkém měřítku odráží infračervené paprsky slunečního záření

 • výhodný posun k záření podporujícímu růst rostlin při zmenšení množství tepla přinese vyšší produkci
 • zvýšený podíl dlouhovlnného červeného záření zajistí zpevnění rostlin

ReduHeat je navíc:

 • velmi odolný otěru
 • snadno odstranitelný přípravkem ReduClean
 • je ekologicky přijatelný
 • celosvětově patentovaný
ReduHeat 1
ReduHeat 2
Mardenkro
Dodává: Bohemiaseed s.r.o.,
Odběr: sklad Stratov

S ReduHeat byl učiněn významný krok ve směru vývoje individuálních možností stínění. ReduHeat je vhodný zvláště pro kultury, u kterých je vyžadováno omezené či lehké stínění proti přehřátí prostoru, ale současně potřebují maximální množství světla pro svůj růst.

Proč ReduHeat?

ReduHeat obsahuje všechny přednosti přípravku ReduSol®Xtra. ReduHeat se od něho a podobných tradičních stínících přípravků liší svými vlastnostmi v poměru mezi prostupem záření FAR a zadržením te-pelného záření.

Reduheat 3
 • Při dosažení stejného snížení teploty se dosáhne u ReduHeat vyššího prostupu světla
 • Při stejném prostupu světla se u ReduHeat dosáhne nižší teploty

Naměřené příklady ve skleníku s červenými růžemi:

Reduheat 4
Reduheat 5

Poměr krátko- a dlouhovlnného červeného záření

Ve spektrální prostupnosti se označuje za krátkovlnné červené záření kolem 660 nm, za dlouhovlnné červené záření pak kolem 730 nm.
Poměr prostupujícího záření se po použití ReduHeat mění a tím se změní i postupy v chromoplastech, především v chlorofylu.

Použitelnost ReduHeat

 1. ke stínění porostů s vysokými světelnými nároky, např. Rosa, Frésia, Alstroemeria
 2. ve všech případech, kde se stíní účinkem 60% a méně
 3. u rostlin, které se normálně nestíní, ale kde se lehkým zastíněním s malou ztrátou světla dá dosáhnout vyrovnanějšího klimatu s difusním světlem, např. rajčata
 4. v závislosti na potřebě světla a redukci přehřívání porostu lze zjara stínit slabou vrstvou ReduHeat a následně přidat stínící vrstvu ReduSol Xtra nebo ReduHeat. Tak se stínící účinek zvýší.
  Pozor: Po přestříknutí vrstvy ReduHeat nástřikem ReduSol Xtra ztratí ReduHeat své původní vlastnosti!!

Prostupnost světla přes ReduHeat ve srovnání s ReduSol Xtra při stejném snížení teploty:

Na 1000 m2 ReduHeat ReduSol Xtra
Ředění kg přípr. L.vody prostup světla % prostup světla % ředění
1:2,0 66 133 60 46 1:5,5
1:2,5 57 143 64 50 1:6,0
1:3,0 49,5 150 68 54 1:6,5
1:4,0 40,5 160 72 65 1:8,0

Závěr: relativní přírůstek intenzity záření FAR činí asi 25%

Vlastnosti, výhody:

ReduHeat je velmi odolný proti otěru, srážkám, slunečnímu záření
Odstranění přípravkem ReduClean účinkuje výborně. Narušený nástřik ReduHeat je pak snadno smyt deštěm a plocha je zcela čistá.

Návod k použití

ReduHeat je vazká pasta je dodáván v nádobách po 15 kg (13 l). Doporučuje se ReduHeat nejprve v nádobě krátce promíchat a za stálého míchání rozmíchat v čisté vodě. Nanáší se na čistou plochu skla resp. folie. Pro správné a rovnoměrné rozložení je důležité stříkat za podmínek rychlého zasychání nástřiku.

ReduClean®

ReduClean odstaňuje ReduHeat zcela bezproblémově ze skla, polyakrylátu, polykarbonátu a PE-folií. Po ošetření postačí na smytí následující déšť.
ReduClean je šetrný na spotřebu a neškodný pro uživatele.
Dodává se v balení po 10 l.

Životní prostředí

Přípravky ReduHeat i ReduClean neobsahují žádné složky, které by zatěžovaly životní prostředí. Dle holandského předpisu pro zahradnictví v zakrytých prostorách ze 21.2.2001 (předpis 2, odst. 1.d.) je povoleno oplachovou resp. dešťovou vodu s uvedenými přípravky odvádět do povrchových vod.

Pozor:

 • Pokud používáte dešťovou vodu k zálivce, je potřeba jako opatření proti zvýšení pH vody uzavřít před smytím přípravku svod vody ze střechy do sběrné nádrže.
 • Z důvodů dobrého odstranění stínícího nástřiku se nesmí ReduHeat kombinovat s jiným stínícím přípravkem než je ReduSol Xtra.
 • Použití střešních postřikovačů s povrchovou vodou (na chlazení opláštění) během letní sezony může negativně ovlivnit smytí stínícího nástřiku.

Mardenkro je autorská firma přípravků a systémů na stínění, je vynálezcem, výrobcem a prodejcem výše jmenovaných přípravků. Hlavní sídlo firmy s vlastní laboratoří, výrobními a testovacími prostory, sklady, prodejním útvarem a distribucí je v Nizozemí. Produkty firmy jsou k zahradníkům celého světa dodávány prostřednictvím celosvětové obchodní sítě.
Všechny přípravky jsou chráněny patentem na celém světě.

Na výstavě Horti Fair Amsterdam 2004 získal přípravek ReduHeat první místo v soutěži „Horti Fair Innovation Award“ za významný přínos pro skleníkové zahradnictví.