Cibule

Vares F1

Pro nás objev roku 2004 v České republice. Jedná se o poloranou odrůdu s velkými kulatými, krásně do bronzova zbarvenými cibulemi. Slupka cibulí je pevná a velmi dobře přisedlá. Nať vzpřímená a silně rostoucí. Vares F1 dobře snáší sucho a dobře se skladuje až do ledna. Odrůda, která si zcela jistě zaslouží a dlouhodobě získá Vaši pozornost.


Sarito F1

Nadějné výsledky z předchozího roku byly vrchovatě potvrzeny v sezóně 2003/04, kdy se Starito F1 projevilo jako skutečná hvězda skupiny pozdních rijnsburgských cibulí. Vysoký výnosový potenciál, excelentní vyrovnanost, perfektní zatřídění a výborná skladovatelnost jsou hlavními znaky této odrůdy. Vřele doporučujeme k zařazení do Vašeho sortimentu.


Narvito F1*

Narvito F1

Polopozdní až pozdní hybrid rijnsburgské cibule. Vysoce produktivní, určený zejména pro dlouhodobé uskladnění. Tvoří kulaté, velké a tvrdé žlutohnědé cibule. Ještě v průběhu zalamování natě vykazuje Narvito F1 přírůstky na výnose, dá se tudíž sklízet během delšího období.


Columbia F1

Relativně raná odrůda tvořící krásné kulaté cibule s tenkým krčkem a tmavě bronzovou barvou slupky. Má vysoký podíl velkých až velmi velkých cibulí. Suknice jsou bílé, velmi chutné, na průřezu jednostředné. Velmi dobrá přiléhavost slupek a tenký krček jsou zárukou velmi dobré skladovatelnosti. Vyrovnanost cibulí je extrémně vysoká, Columbia F1 se velmi dobře hodí pro kombajnovou sklizeň. Je středně odolná k fuzáriově bazální hnilobě, (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) a růžové hnilobě kořenů (Phoma terrestris).


Baldito F1

Poloraná rijnsburgská novinka určeená pro velmi dlouhé uskladnění. Dosavadní pokusy v České republice potvrzují zahraniční zkušenosti hovořící o vysokých výnosech velkých vyrovnaných tvrdých cibulí s elmi pevně přisedlou slupkou. V porostu se vyznačuje silným růstem vzpřímené natě, která pozoruhodně snáší tlak plísně cibulové. Baldito F1 má všechny předpoklady získat širokou oblibu pěstitelů.